Projecten

De Kolken in Soest

Op het voormalige terrein van de historische TBS fabriek in Soest, van oudsher wereldwijd leverancier van kolken en putafdekkingen, wordt een nieuw multifunctioneel bedrijventerrein gerealiseerd. SWANCO verzorgt het ontwerp en maakt tekeningen en kostenramingen voor de aanleg van boven- en ondergrondse infrastructuur. Verder heeft SWANCO voor het project een waterhuishoudkundig plan opgesteld.


Volumebepaling zanddepot

Voor Vink Grondstoffen heeft SWANCO op basis van een 3D-gebaseerde meting het volume van een zanddepot bepaald.


Uitbreiding AZC Zeewolde

Het bestaande AZC en huisvesting voor arbeidsmigranten, De Bosruiter in Zeewolde, wordt uitgebreid.

Voor deze uitbreiding heeft SWANCO de bouwblokken en de heipalen uitgezet.

Verder maakte SWANCO de ontwerpen voor de ondergrondse infrastructuur en vervaardigen we de zogeheten 'as built'-tekening

Ontwerp rioleringsplan

Ontwerp electriciteitsnet


Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten Waalwijk

Voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in Waalwijk heeft SWANCO de bouwblokken en de cunetten uitgezet. Verder heeft SWANCO het rioleringsplan en -berekening opgesteld. 

Uitzettekening

Ontwerp rioleringsplan